ponedjeljak, 18. lipnja 2012.

Instrukcije iz biologije - RAZDIOBA ŽIVOG SVIJETA

Instrukcije iz biologije

 

  


RAZDIOBA ŽIVOG SVIJETA

Sva živa bića svrstavaju se u dva nadcarstva i pet carstava:

nadcarstvo: PROKARIOTI (PROCARYOTA)

• carstvo: MONERE (MONERA)
→ obuhvaća prokariotske organizme čije stanice nemaju formiranu jezgru i organele
→ hrane se heterotrofno ili autotrofno (fotosinteza ili kemosinteza)
→ razmnožavaju se isključivo nespolno


BAKTERIJE (BACTERIA)
CIJANOBAKTERIJE (CYANOBACTERIA) ili modrozelene alge


nadcarstvo: EUKARIOTI (EUCARYOTA)


• carstvo: PROTISTI (PROTISTA)
→ jednostavni eukariotski organizmi čije stanice imaju jezgru i organele
→ autotrofni ili heterotrofni
→ razmnožavaju se nespolno ili spolno


ZELENI BIČAŠI (EUGLENOPHYTA)
SVJETLEĆI BIČAŠI (PYRRHOPHYTA)
ZLATNOSMEĐI BIČAŠI (CHRYSOPHYTA)
KREMENJAŠICE (BACILLARIOPHYTA ili DIATOMEAE)ALGAŠICE (PHYCOMYCETES)
SLUZNJAČE (MYXOMYCETES)
• carstvo: GLJIVE (FUNGI)
→ eukariotski organizmi s pretežno hitinskom stijenkom
→ hrane se isključivo heterotrofno
→ razmnožavanje nespolno i spolno
  


• carstvo: BILJKE (VEGETABILIA)
→ organizmi s višestaničnim tijelom
→ autotrofna prehrana
→ nespolno i spolno razmnožavanje
→ izmjena generacija

STELJNJAČE (THALLOPHYTA)
→ višestanične alge (Algae) – zelene, smeđe, crvene 
  


STABLAŠICE (CORMOPHYTA)
→ nevaskularne i vaskularne biljke
→ nevaskularne nemaju pravi provodni sustav i prave vegetativne organe–mahovine (Bryophyta)
→ vaskularne biljke imaju provodni sustav s ksilemom (provođenje vode s mineralnim tvarima) i floemom (provođenje asimilata), te korijen, stabljiku i list


          ▪ PAPRATNJAČE (PTERIDOPHYTA)
         SJEMENJAČE (SPERMATOPHYTA)

• carstvo: ŽIVOTINJE (ANIMALIA)